Natuurtuin aanleg

Een Natuurtuin is een tuin waarin de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang kan gaan. Heel vaak hebben deze tuinen ook een educatieve functie, ze zijn in elke geval altijd zeer leerzaam.

Uiteraard worden Natuurtuinen door mensenhanden afgegraven en dan aangelegd en ingericht, waarbij het puin en de grond gebruikt worden om stapelmuurtjes aan te leggen. Of we maken houtwallen, een vijver en/of een moeras, zodat er broed- en schuilplaatsen voor allerlei dieren zullen ontstaan. Voor de 'huisvesting' van bijen, vlinders, insecten en vogels hebben wij uitstekende oplossingen en ook besdragende struiken zijn een voedselbron voor vele vogels en zoogdieren.

In de Natuurtuin worden dus verschillende voorwaarden geschapen, waardoor de tuin voor allerlei inheemse planten en dieren aantrekkelijk wordt. De Natuurtuin zal verder op ecologische wijze onderhouden moeten worden, wat onder meer inhoudt dat er géén gebruik wordt gemaakt van gifstoffen of kunstmest, want natuur en milieu staan altijd voorop. Ook wordt er spaarzaam onderhoud gepleegd, om de natuur de kans te geven zich in haar eigen tempo te ontwikkelen.