Amfibie oversteekplaatsen

Kikkers, padden en salamanders hebben hun winterverblijf vaak op hogere droge delen, maar in het voorjaar ontstaat er een trek naar een water of poel waar ze zich voortplanten. Daarnaast verblijven deze dieren ‘s zomers in lagere natte delen van het terrein.

In ons kleinschalige landschap zit daar altijd wel een weg tussen. Vooral in het voorjaar, tijdens de trek van winterverblijf naar voortplantingswater, vallen er veel slachtoffers door het verkeer. Om amfibieën te verhinderen de weg op te lopen en om ze te geleiden worden schermen of wanden toegepast.

De schermen geleiden de dieren naar een plek waar ze worden opgevangen, zodat de mens de dieren kan overzetten naar een veilige plek. Nog mooier is het als ze worden geleid naar een tunnel waardoor zij zelfstandig wél veilig over kunnen steken. Langs het scherm komt een looppad. Langs het looppad is de aanwezigheid van enkele lage struikjes van belang als bescherming tegen uitdroging en predatie (o.a. door roofvogels). Via deze struikjes moeten de dieren niet het scherm of de wand kunnen passeren! Bij opritten en zijwegen worden voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de dieren alsnog de weg op kunnen lopen.